Cech topenářů a instalatérů ČR
Kotle Benekov - úsporné teplot pro pohodlný život

Půjčovna vozíků

Tel.: 731 614 143, 777 868 004

Obchodní zastoupení výrobce PARAGAN.PARAGAN

Podmínky zápůjčky přívěsného vozíku

1. Při půjčení je nutno předložit minimálně dva platné doklady, které prokáží Vaší totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo cestovní pas či rodný list...)

2. Při půjčení se skládá záloha - kauce (ve výši dle ceníků), kterou Vám vrátíme při řádném vrácení půjčené věci. Zálohu a platbu půjčovného je možné složit výhradně v hotovosti. Kauce PV PARAGAN PROFI je stanovena ve výši 1.000,-Kč, PV VEZEKO VARIO A 08.2 ve výši 2.500,- Kč.

3. Při půjčení se platí za sjednanou dobu nájmu předem půjčovné.

Doplňující informace k vlastnímu vypůjčení přívěsného vozíku

  • Přívěsné vozíky jsou při předání umyté, mají platnou TK a zaplacené povinné ručení.
  • Půjčovna potvrzuje, že přívěs je v řádném technickém stavu a při správném používání splňuje svůj účel.
  • Pro půjčení je zapotřebí 2 doklady totožnosti s fotografií.
  • Přívěs si můžete objednat telefonicky, mailem nebo osobně.
  • Přívěs se pronajímá nejméně na 5 hodin, a dále na 1 den a více. (počítá se po 24 hodinách).
  • Při poškození přívěsu se kauce použije k úhradě způsobených škod.
  • Kauce se vrací při předání čistého a nepoškozeného přívěsu.

Otevírací hodiny půjčovny přívěsných vozíků

Pondělí: 06:00 - 20:00
Úterý: 06:00 - 20:00
Středa: 06:00 - 20:00
Čtvrtek: 06:00 - 20:00
Pátek: 06:00 - 20:00
Sobota: 07:00 - 18:00
Neděle: 07:00 - 18:00

Ceník půjčovného (24 hod / 5 hod.), ceny v Kč včetně DPH:

  • PARAGAN PROFI ložná plocha 2.060 x 1.320mm 230,- Kč / 150,- Kč
  • PARAGAN PROFI ložná plocha 2.060 x 1.320mm 250,- Kč/ 180,- Kč (s kotevními miskami)
  • VEZEKO VARIO A 08.2 ložná plocha 2.520 x 1.270mm 300,- Kč / 200,- Kč