Cech topenářů a instalatérů ČR
Kotle Benekov - úsporné teplot pro pohodlný život

RD - obec Hážovice, instalace zplyňovacího kotle na dřevo ATMOS DC25GD (DOKOGEN) v kombinaci s akumulačními nádržemi